Сдружение „Василица” е създадена през 2003 година, като неформално обединение

от група преподаватели от град Варна, водещи от каузата за развитие на неформалното образование сред деца и младежи в неравностойно социално положение. От 2008 година сме организация с нестопанска цел, с решение на варненски окръжен съд.

Нашата политика се гради фурху принципа за доброто благосъстояние на всяко българско дете. От началото на 2016 година ние работим активно за преодоляване на детската бедност, като развиваме хуманитарна дейност, която е полза на децата и техните семейства.

front page

Нашата мисия

Неформално образование

Развитие на неформалното образование сред деца и младежи в неравностойно социално положение

Работа с преподаватели

Развитие на капацитета на преподавателите за използване на неформалното образование, като метод на учене

Младежко участие

Популяризиране на детското и младежко участие и развитие на доброволчеството в община Варна

Детската бедност

Доходното неравенство и бедността са един от основните фактори за социалната неравнопоставеност.


Да си доброволец е начин на живот, няма цена!

Доброволчеството в социалната сфера е разпространено навсякъде по света. Тук при нас в сдружение „Василица“ много често посрещаме доброволци от Латвия, Литва, Испания, Италия, Турция, Полша, Унгария, Словакия. Доброволците, които идват при нас са водени от каузата да помагат на деца в неравностойно социално положение и на децата, които са застрашени от отпадане от образователната система.
Доброволчеството е начин да вярваш, да променяш, да работиш за своята кауза.

Вдъхновение...

Милосърдие в буквалния смисъл на думата означава любов, любов, която е способна на внимание, която не просто разделя имуществото, но с истинска симпатия и милосърдие помага на хората да си помогнат самостоятелно.

Франклин Рузвелт

Колко прекрасно е, че никой не трябва да чака и момент, за да промени света към по-добро.

Ане Франк

Latest news

Капитан Планета

На 13 май заедно с ЕДС доброволците по Програма Еразъм+ рециклирахме отпадъци